Coaching

Według ICF (International Coach Federation) „Coaching to partnerska relacja z Klientem, oparta na prowokującym do myślenia i kreatywnym procesie, który ma zainspirować Klienta do osiągania i wykorzystania najwyższego osobistego i zawodowego potencjału”. Coach słucha, odzwierciedla, pokazuje, zadaje pytania, pomaga zobaczyć sytuację z różnych perspektyw. To, co ważne – coach nie daje gotowych rozwiązań, nie doradza, nie przekazuje wiedzy.

Jak to działa?

W coachingowym modelu pracy przyjmujemy pozycję sprzymierzeńca, badacza i obserwatora. Pracując zadajemy pytania, analizujemy odpowiedzi, zwracamy uwagę na werbalne i niewerbalne komunikaty. Podczas sesji dokonujemy syntezy tego, co słyszymy i widzimy. Pracując z grupą, obserwujemy jej dynamikę, synergię pracy, role poszczególnych uczestników procesu. Nie oceniając, odzwierciedlamy wypowiedzi – nie wyręczając motywujemy do podjęcia działania.

W celu lepszego mapowania procesu, pracujemy w oparciu o ustandaryzowane modele typu GROW. Sam proces staramy się optymalizować poprzez wykorzystanie narzędzi diagnostycznych. Ponieważ jedną z głównych wartości coachingu jest wyjście poza to, co oczywiste i uświadomione, dlatego sięgamy po rozwiązania kreatywne. Coaching daje możliwość zbadania i uruchomienia szerokiego spektrum zasobów.

Będąc naszym klientem możesz mieć pewność, że skupimy się na Twoim potencjale, wiedzy, wyobraźni, wartościach i emocjach. Pokażemy Twoje nieuświadomione motywy, zajrzymy w sferę ograniczeń i przekonań, które hamują Cię przed podjęciem aktywności. W czasie całego procesu będziemy dbać o to, aby Twoja energia do działania nie osłabła.

Coaching jest dla Ciebie, jeśli:

 • Zarządzasz biznesem i chcesz zoptymalizować swoje działania.
 • Prowadzisz zespół i chcesz to robić jeszcze lepiej.
 • Twoja organizacja przechodzi transformację.
 • Szukasz katalizatora potencjału.
 • Chcesz zdefiniować talenty i słabe strony.
 • Chcesz zyskać większą pewność siebie.
 • Masz potrzebę przewartościowania swojego życia.
 • Chcesz uodpornić się na krytykę ze strony innych.
 • Czujesz potrzebę zejścia ze starego szlaku, utartej ścieżki.

Jakie będziesz mieć korzyści?


Podniesienie samoświadomości oraz przegląd swoich wartości
i przekonań

Konstruktywna koncentracja
na przyszłości

Samodzielnie wypracowane
i wdrożone rozwiązania
w trakcie procesu 

Zobaczenie swojej skuteczności i zyskanie pewności siebie

Osiągnięcie wyznaczonego celu

Zrozumienie lęku przed porażką i otwartość na eksperymentowanie

Mentoring warsztatowy

Według definicji EMCC, “mentoring to relacja poznawcza, obejmująca dzielenie się umiejętnościami, wiedzą i ekspertyzą pomiędzy mentorem, a mentee poprzez rozmowy rozwojowe, dzielenie się doświadczeniem i modelowanie ról. Relacja ta może obejmować wiele różnych kontekstów i stanowi inkluzywne dwustronne partnerstwo na rzecz wzajemnego uczenia się, doceniając różnice.”

W klasycznym ujęciu, mentoring jest procesem zakładającym długookresową relację mentora z mentee. To, co wyróżnia naszą ofertę, to agile’owe podejście do mentoringu, jako procesu warsztatowego, ukierunkowanego na konkretne rozwiązania biznesowe. Sposób, który wypracowałyśmy przez wiele lat pracy z klientem, a który przynosi zdecydowanie optymalne rezultaty, to przekazywanie wiedzy w doświadczeniu. Ta metoda pozwala nie tylko na wymianę wiedzy, ale także daje dodatkową wartość w sprawdzeniu co działa, a co nie działa. Warsztaty oparte na wypróbowywaniu rożnych rozwiązań pozwalają wyjść z utartych schematów, wydobyć kreatywność, zaangażowanie i odwagę w działaniu. W dużym stopniu przyczyniają się do szybkiego wzrostu innowacyjności.

Jak pracujemy?

 • Uczymy przez doświadczenie.
 • Prowadzimy warsztaty employee experience.
 • Używamy metodyki design thinking.
 • Przeprowadzamy audyty w formie ustrukturyzowanych wywiadów.
 • Analizujemy potrzeby w oparciu o ankiety.
 • Pracujemy używając kreatywnych form problem solving.
 • Szkolimy trenerów wewnętrznych, bazując na wiedzy praktycznej organizacji.
 • Facylitujemy i moderujemy sesje, spotkania biznesowe.

Dla kogo?

 • Szukasz konkretnej wiedzy i wskazówek merytorycznych, w celu usprawnienia działań.
 • Potrzebujesz sprawdzić skuteczność metody, zanim zaimplementujesz ją w swoim zespole.
 • Jesteś otwarty na feedback.

Przykładowe obszary wykorzystania mentoringu:

 • znalezienie rozwiązań służących zatrzymaniu pracowników w organizacji,
 • zbudowanie programu rozwoju kompetencji i wiedzy juniorów w organizacji,
 • rozwój kompetencji miękkich scrum masterów, team leaderów i osób zarządzających zespołami,
 • identyfikowanie talentów i ich rozwijanie,
 • budowanie programów dla mentee i mentorów.

Przykładowe korzyści:


Zwinne wypracowanie rozwiązań, służących zatrzymaniu pracowników w organizacji

Świadome zarządzanie potencjałem i talentami

Rozwój kompetencji członków zespołu

Zaobserwowanie i zrozumienie dynamiki zespołu

Zmniejszenie fluktuacji

Wzrost innowacyjności w organizacji

O nas

Albina Woźniak-Fyda

Mam kilkanaście lat doświadczenia w pozyskiwaniu i realizacji projektów skupionych na rozwoju biznesu poprzez rozwój ludzi. Wspierałam organizacje w tworzeniu strategii sprzedażowych i wprowadzaniu na rynek nowych marek. Od lat jestem związana z branżą executive search. Ukończyłam akredytowany przez International Coaching Federation program CoachWise Coaching Advanced™. W pracy posługuję się językiem polskim, angielskim i rosyjskim.

To, co mnie charakteryzuje, to fascynacja człowiekiem jako jednostką. Jestem szczerze zainteresowana tym, co wyróżnia mojego klienta, mam instynktowną potrzebę dowiedzenia się kim jest i czego potrzebuje. Dlatego pracując ze mną możesz mieć pewność, że zwrócę Ci uwagę na detale, które są Twoim wyróżnikiem. Zachęcę Cię do bycia odważnym w odkrywaniu i realizowaniu Twojego potencjału.

Podziwiam ludzi, którzy wyróżniając się z tłumu, mają odwagę do bycia sobą. Niezmiernie cenię w ludziach ich wiedzę, potencjał intelektualny, zdolność tworzenia i wytrwałość w drodze do celu.

Daniela Gotzmann

Przez 20 lat mojej pracy jako interim manager, mentor, facylitator i trener biznesu, zdobyłam praktyczną wiedzę dotyczącą projektowania i wdrażania strategii dla organizacji.

Rozwijam umiejętności menedżerskie – przywództwo, myślenie strategiczne, komunikację. Od lat wspieram działy sprzedaży w realizowaniu strategii rynkowych. Dzielę się swoim doświadczeniem z menedżerami obejmującymi po raz pierwszy stanowiska związane z prowadzeniem ludzi.

Prowadzę warsztaty i szkolenia, projektuję i realizuję działania związane ze zmianami modelu biznesowego, wspieram zespoły PMO w projektowaniu i moderowaniu warsztatów biznesowych.

W swojej pracy sięgam do design thinking, kreatywne metody pracy, wykorzystuję model talentów Instytutu Gallupa i Canvas Osterwaldera oraz metodykę Growing Pains. Praca z grupą to moja pasja.

W wolnych chwilach wsiadam na rower i przemierzam moje ulubione single tracki w Kotlinie Kłodzkiej.

Jeśli chcesz życzenia zmienić w działania – zapraszamy do kontaktu!

Kontakt

Albina Woźniak-Fyda 
awf@albionbridge.com 
Tel. +48 661 520 783

Daniela Gotzmann
dg@albionbridge.com
Tel. +48 574 448 544